Välkommen till

Kjessler & Nolby

Advokatbyrå!

Kjessler & Nolby Advokatbyrå startades i september 1982. Av de tre grundarna är Pieter Kjessler och Peter Nolby fortfarande verksamma.

Advokatbyråns huvudsakliga arbetsområden är brottmål, familjerätt, affärsjuridik, migrationsrätt, socialrätt och tvistemål. För närvarande arbetar sju advokater på byrån.

Alla verksamma advokater processar i stor omfattning i såväl allmän domstol som i förvaltningsdomstol.

Kjessler & Nolby Advokatbyrå startades i september 1982. Av de tre grundarna är Pieter Kjessler och Peter Nolby fortfarande verksamma.

​

Alla verksamma advokater processar i stor omfattning i såväl allmän domstol som i förvaltningsdomstol. Advokatbyråns huvudsakliga arbetsområden är brottmål, familjerätt, affärsjuridik, migrationsrätt, socialrätt och tvistemål. 

​

För närvarande arbetar sju advokater på byrån.

RÄTTSOMRÅDEN

Socialrätt

Brottmål och

målsägandebiträde

Familjerätt

Tvistelösning

Migrationsrätt

Affärsjuridik

ADVOKATER

Pieter Kjessler

Advokat och delägare

År 1982 startade Pieter Kjessler  tillsammans med advokat Peter Nolby advokatverksamhet under den nuvarande firman Kjessler & Nolby Advokatbyrå. Pieter Kjessler sysslar företrädesvis med uppdrag som bodelningsförrättare/skiftesman och i viss mån som offentlig försvarare/målsägandebiträde.

​

Pieter Kjessler avlade jur. kand. examen vid Uppsala universitet 1970. Efter tingstjänstgöring startade han egen juridisk verksamhet och blev medlem i Sveriges advokatsamfund år 1976.

Språk: Svenska och engelska

Mail: pieter.kjessler@kmnadvokat.se

UPPDRAGSOMRÅDEN

Brottmål

- försvarsadvokat / offentlig

  försvarare

- målsägandebiträde

​

Familjerätt

- arvsrätt, såväl som ombud

  som boutredningsman

Medlem i Sveriges Advokatsamfund

- internationell familjerätt

- bodelning, såväl som 

  ombud som bodelnings-

  förrättare / skiftesman

Peter Nolby

Advokat och delägare

År 1982 startade Peter Nolby tillsammans med advokat Pieter Kjessler advokatverksamhet under den nuvarande firman Kjessler & Nolby Advokatbyrå. Peter Nolbys verksamhetsområden är företrädesvis brottmål och då som offentlig försvarare och målsägandebiträde. 

​

Han är även verksam som offentligt biträde inom förvaltningsrättens område (LVU, LPT, LRV, LVM)

​

Peter Nolby tog sin jur. kand. år 1973 och blev medlem i Sveriges Advokatsamfund år 1979.

Språk: Svenska och engelska

Mail: peter.nolby@kmnadvokat.se

Brottmål

- försvarsadvokat / offentlig

  försvarare

- målsägandebiträde

​

Migrationsrätt

Medlem i Sveriges Advokatsamfund

UPPDRAGSOMRÅDEN

Socialrätt

- LVU

- LVM

- LPT

- LRV

KANSLIET

Berit Olausson

Telefonnr: 031-806320

Mail: kmn@kmnadvokat.se

Språk: Svenska och engelska

RÄTTSSKYDD / RÄTTSHJÄLP

Rättsskydd

Rättshjälp

I de allra flesta hemförsäkringar ingår s.k. rättsskydd som i många fall kan aktiveras när du hamnar i en juridiskt tvist. Rättsskydd innebär att du kan få ersättning för dina advokat- och rättegångskostnader. Självrisken är 20-30 procent beroende på vilket försäkringsbolag du har. 

​

Om du har en bilförsäkring eller företagsförsäkring, eller om du omfattas av en försäkring som tecknats av en bransch- eller intresseorganisation, kan det finnas rättsskydd som omfattar din  tvist även i den försäkringen. 

​

Det är vi som kontaktar ditt försäkringsbolag för att aktivera ditt rättsskydd, och vi sköter därefter alla kontakter med ditt försäkringsbolag i ärendet.

Om du inte har någon försäkring eller om din tvist inte omfattas av rättsskyddet kan du under vissa förutsättningar beviljas rättshjälp. Det är bland annat dina personliga ekonomiska förhållanden samt vilken typ av tvist det handlar om som styr om du kan beviljas rättshjälp eller inte. 

​

Om du beviljas rättshjälp beslutar staten hur stor andel du själv ska betala till ditt juridiska ombud, den s.k. rättshjälpsavgiften. Den varierar mellan 2-40 procent beroende på dina ekonomiska förhållanden. 

​

Du kan läsa mer om rättshjälp på www.rattshjalp.se.

HÄR FINNS VI:

Namn

Telefon

Mailadress

Meddelande

Postadress

Box 11096

404 22 Göteborg

Besöksadress Göteborg Östra Hamngatan 30-34

Tel: 031-80 63 20

Fax: 031-80 68 25

Mail: kmn@kmnadvokat.se

Kjessler & Nolby Advokatbyrå  Box 11096 Östra Hamngatan 30-34  404 22 Göteborg Tel: 031-80 63 20  

Mail: kmn@kmnadvokat.se  

© 2018 Kjessler & Nolby Advokatbyrå  Cookiepolicy

Denna webbplats använder cookies. Genom att använda denna sida samtycker du till vår cookiepolicy

OK