Välkommen till

Kjessler & Nolby

Advokatbyrå!

Kjessler & Nolby Advokatbyrå startades i september 1982. Av de tre grundarna är Pieter Kjessler och Peter Nolby fortfarande verksamma.

Advokatbyråns huvudsakliga arbetsområden är brottmål, familjerätt, affärsjuridik, migrationsrätt, socialrätt och tvistemål. För närvarande arbetar sju advokater på byrån.

Alla verksamma advokater processar i stor omfattning i såväl allmän domstol som i förvaltningsdomstol.

Kjessler & Nolby Advokatbyrå startades i september 1982. Av de tre grundarna är Pieter Kjessler och Peter Nolby fortfarande verksamma.

 

Alla verksamma advokater processar i stor omfattning i såväl allmän domstol som i förvaltningsdomstol. Advokatbyråns huvudsakliga arbetsområden är brottmål, familjerätt, affärsjuridik, migrationsrätt, socialrätt och tvistemål.

 

För närvarande arbetar sju advokater på byrån.

RÄTTSOMRÅDEN

Socialrätt

Brottmål och

målsägandebiträde

Familjerätt

Tvistelösning

Migrationsrätt

Affärsjuridik

ADVOKATER

Pieter Kjessler

Advokat och delägare

År 1982 startade Pieter Kjessler  tillsammans med advokat Peter Nolby advokatverksamhet under den nuvarande firman Kjessler & Nolby Advokatbyrå. Pieter Kjessler sysslar företrädesvis med uppdrag som bodelningsförrättare/skiftesman och i viss mån som offentlig försvarare/målsägandebiträde.

 

Pieter Kjessler avlade jur. kand. examen vid Uppsala universitet 1970. Efter tingstjänstgöring startade han egen juridisk verksamhet och blev medlem i Sveriges advokatsamfund år 1976.

Språk: Svenska och engelska

Mail: pieter.kjessler@kmnadvokat.se

UPPDRAGSOMRÅDEN

Brottmål

- försvarsadvokat / offentlig

  försvarare

- målsägandebiträde 

 

Familjerätt

- arvsrätt, såväl som ombud

  som boutredningsman

Medlem i Sveriges Advokatsamfund

- internationell familjerätt

- bodelning, såväl som

  ombud som bodelnings-

  förrättare / skiftesman

Peter Nolby

Advokat och delägare

År 1982 startade Peter Nolby tillsammans med advokat Pieter Kjessler advokatverksamhet under den nuvarande firman Kjessler & Nolby Advokatbyrå. Peter Nolbys verksamhetsområden är företrädesvis brottmål och då som offentlig försvarare och målsägandebiträde.

 

Han är även verksam som offentligt biträde inom förvaltningsrättens område (LVU, LPT, LRV, LVM)

 

Peter Nolby tog sin jur. kand. år 1973 och blev medlem i Sveriges Advokatsamfund år 1979.

Språk: Svenska och engelska

Mail: peter.nolby@kmnadvokat.se

Brottmål

- försvarsadvokat / offentlig

  försvarare

- målsägandebiträde 

 

Migrationsrätt

Medlem i Sveriges Advokatsamfund

UPPDRAGSOMRÅDEN

Socialrätt

- LVU

- LVM

- LPT

- LRV

Rickard Axelsson

Advokat

Rickard Axelsson lämnar juridiskt biträde till företag och enskilda personer inom affärsjuridik, avtalsrätt, fastighetsrätt, entreprenadrätt, konsulträtt, uppdragsavtal, försäkringsrätt, hyresrätt, arbetsrätt, skadeståndsrätt, arvsrätt, brottmål och målsägandebiträde.

 

Rickard Axelsson tog jur. kand examen år 1986 och fick anställning som biträdande jurist på advokatbyrå år 1987. Han har sedan dess arbetat på advokatbyråer och bedrivit advokatbyrå i egen regi. Han antogs som ledamot i Sveriges advokatsamfund år 2003.

Språk: Svenska och engelska

Mail: rickard.axelsson@kmnadvokat.se

UPPDRAGSOMRÅDEN

Affärsjuridik

Avtalsrätt

Fastighetsrätt

Entreprenadrätt

Konsulträtt

Uppdragsavtal

Försäkringsavtal

Hyresrätt

Medlem i Sveriges Advokatsamfund

Arbetsrätt

Brottmål

- försvarsadvokat / offentlig

  försvarare

- målsägandebiträde 

Migrationsrätt

  • Styrelseuppdrag

Filippa Marie Sjölund

Advokat och delägare

Filippa Maries verksamhetsområden är svensk och internationell familjerätt, brottmål samt hälso- och sjukvårdsjuridik och veterinärjuridik. Inom familjerätt åtar sig Filippa Marie uppdrag som ombud i tvister om vårdnad, barns boende och umgänge, bodelning samt arv.

 

Hon åtar sig även medlaruppdrag i familjerättsliga ärenden.

 

Filippa Marie, som också är legitimerad sjuksköterska och som tidigare arbetat på Socialstyrelsens tillsynsavdelning, har lång erfarenhet av såväl hälso- och sjukvårdsjuridik som veterinärjuridik. Filippa Marie tog sin jur. kand. examen år 1991 och är medlem i Sveriges advokatsamfund sedan år 2011. 

 

Filippa Marie är vigselförrättare.

Språk: Svenska och engelska

Mail: filippa.sjolund@kmnadvokat.se

UPPDRAGSOMRÅDEN

Brottmål

- försvarsadvokat / offentlig

  försvarare

- målsägandebiträde 

 

Familjerätt

- arvsrätt, såväl som ombud som

  boutredningsman

- vårdnadstvister

- internationell familjerätt

- bodelningsförrättare / skiftesman

 

Hälso- och sjukvårdsjuridik 

 

Veterinärjuridik

Filippa Marie Sjölund åtar sig även medlaruppdrag i familjerättsliga ärenden

Medlem i Sveriges Advokatsamfund

Hans Dahlström

Advokat och delägare

Hans Dahlström företräder såväl privatpersoner som företag i alla på en advokatbyrå förekommande ärenden såsom t.ex. civiltvister, fel i fastighet, affärsjuridik, uppdrag som privat och som offentlig försvarare i brottmål, ekonomisk familjerätt, boutredningsman, skiftesman, migrationsrätt och målsägandebiträde.

 

Hans Dahlström har en magisterexamen i företagsekonomi och tog sin jur. kand. år 2001. Efter examen har han arbetat som notarie och som kammarrättsfiskal vid Kammarrätten i Jönköping.  Under år 2014 arbetade han som ledamot vid Hovrätten för Västra Sverige. Han har därtill arbetat som biträdande jurist / advokat på andra advokatbyråer.

 

Hans Dahlström blev medlem i Sveriges Advokatsamfund år 2009.

Språk: Svenska och engelska

Mail: hans.dahlstrom@kmnadvokat.se

Medlem i Sveriges Advokatsamfund

UPPDRAGSOMRÅDEN

Civiltvister

Affärsjuridik

Brottmål

- offentlig försvarare/privat

  försvarare

- målsägandebiträde

- särskild företrädare för barn 

 

Familjerätt

- arvsrätt, ombud såväl som

skiftesman/boutredningsman 

- internationell familjerätt

- bodelning, ombud såväl som

  bodelningsförrättare 

 

Migrationsrätt

Styrelseuppdrag

Ulrika Thunberg

Advokat

Ulrika Thunberg är i första hand verksam som offentlig försvarare och målsägandebiträde samt inom familjerätt där hon arbetar med internationell familjerätt, bodelningar, dödsbon och vårdnadstvister. Hon är även verksam som offentligt biträde inom socialrätt (LVU, LPT, LRV, LVM).

 

Ulrika Thunberg tog sin jur. kand. vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet våren 2005. Hon har sedan dess arbetat som biträdande jurist på advokatbyråer och gjorde sin notarietjänstgöring vid förvaltningsrätten och migrationsdomstolen i Göteborg under 2007-2009.

 

Hon drev därefter juristbyrå i egen regi och efter inträdet som ledamot i Advokatsamfundet i oktober 2012 drevs verksamheten vidare som advokatbyrå. Ulrika Thunberg arbetar sedan april 2016 på Kjessler & Nolby Advokatbyrå KB.

Språk: Svenska och engelska

Mail: ulrika.thunberg@kmnadvokat.se

UPPDRAGSOMRÅDEN

  boutredningsman/skiftesman

- vårdnadstvister

- internationell familjerätt

 

Socialrätt 

- LVU

- LVM

- LPT

- LRV

Medlem i Sveriges Advokatsamfund

Brottmål

- försvarsadvokat / offentlig

  försvarare

- målsägandebiträde 

 

Familjerätt

- bodelning såväl som ombud som

  bodelningsförrättare 

- arvsrätt, såväl som ombud som

Mats Svanberg

Advokat

Mats Svanberg är i första hand verksam som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Han biträder även i vårdnadstvister och förordnas regelbundet som offentligt biträde i migrationsärenden och inom socialrätt (LVU, LPT, LRV, LVM).

 

Mats Svanberg tog sin jur. kand. vid handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 2003. Han har sedan dess arbetat som biträdande jurist på advokatbyråer och på patentbyråer i Göteborg. Han har även drivit advokatbyrå i egen regi. Mats Svanberg arbetar sedan april 2016 på Kjessler & Nolby Advokatbyrå KB.

 

Mats Svanberg är medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 2013.

Språk: Svenska och engelska

Mail: mats.svanberg@kmnadvokat.se

Brottmål

- försvarsadvokat / offentlig

  försvarare

- målsägandebiträde 

 

Familjerätt

- arvsrätt, såväl som ombud

  som boutredningsman

Medlem i Sveriges Advokatsamfund

- vårdnadstvister

- internationell familjerätt

- bodelning såväl som ombud

  som bodelningsförrättare /

   skiftesman

 

Migrationsrätt

UPPDRAGSOMRÅDEN

KANSLIET

Berit Olausson

Telefonnr: 031-806320

Mail: kmn@kmnadvokat.se

Språk: Svenska och engelska

RÄTTSSKYDD / RÄTTSHJÄLP

Rättsskydd

Rättshjälp

I de allra flesta hemförsäkringar ingår s.k. rättsskydd som i många fall kan aktiveras när du hamnar i en juridiskt tvist. Rättsskydd innebär att du kan få ersättning för dina advokat- och rättegångskostnader. Självrisken är 20-30 procent beroende på vilket försäkringsbolag du har.

 

Om du har en bilförsäkring eller företagsförsäkring, eller om du omfattas av en försäkring som tecknats av en bransch- eller intresseorganisation, kan det finnas rättsskydd som omfattar din  tvist även i den försäkringen.

 

Det är vi som kontaktar ditt försäkringsbolag för att aktivera ditt rättsskydd, och vi sköter därefter alla kontakter med ditt försäkringsbolag i ärendet.

Om du inte har någon försäkring eller om din tvist inte omfattas av rättsskyddet kan du under vissa förutsättningar beviljas rättshjälp. Det är bland annat dina personliga ekonomiska förhållanden samt vilken typ av tvist det handlar om som styr om du kan beviljas rättshjälp eller inte.

 

Om du beviljas rättshjälp beslutar staten hur stor andel du själv ska betala till ditt juridiska ombud, den s.k. rättshjälpsavgiften. Den varierar mellan 2-40 procent beroende på dina ekonomiska förhållanden.

 

Du kan läsa mer om rättshjälp på www.rattshjalp.se.

HÄR FINNS VI:

Namn

Telefon

Mailadress

Meddelande

Postadress

Box 11096

404 22 Göteborg

Besöksadress Göteborg Östra Hamngatan 30-34

Tel: 031-80 63 20

Fax: 031-80 68 25

Mail: kmn@kmnadvokat.se

Mottagningskontor

Endast bokade möten.

 

Offerplatsvägen 6, Floda

Tel 031-80 63 20

 

Fabriksgatan 11, Borås

Tel 031-80 63 20

Kjessler & Nolby Advokatbyrå  Box 11096 Östra Hamngatan 30-34  404 22 Göteborg Tel: 031-80 63 20  Mail: kmn@kmnadvokat.se  

© 2016 Kjessler & Nolby Advokatbyrå